top of page

Lid worden?

Bij 7th Street geldt er een leeftijdsgrens voor nieuwe leden, iedereen van 16 tot 60 jaar is bij ons koor van harte welkom. Eenmaal lid van het koor is de leeftijdsgrens niet meer van toepassing, je hoeft het koor dus niet te verlaten bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd .Wij zijn een enthousiast koor dat voornamelijk Pop en Rock muziek zingt met de nadruk op Rock. Ons koor telt ongeveer 40 leden die verdeeld zijn over vier stemgroepen: bassen, alten, sopranen en tenoren. Wij worden zowel tijdens de repetities als de optredens begeleid door onze vaste dirigent Peter Kann.

 

Ons doel is om hét Rockkoor van Rotterdam te worden
 

 

Repetities
Stemtest en proeftijd

Wij repeteren elke donderdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur, met een inloop vanaf half 8 voor een kopje koffie. Wekelijks besteden wij wat extra aandacht aan een stempartij, dit betekent dat je eenmaal per maand een half uurtje eerder aanwezig dient te zijn wanneer jóuw stemgroep deze 'Masterclass' heeft. Na afloop van de repetitie is een ieder vrij om nog wat na te babbelen onder het genot van een hapje en een drankje.

Huiswerk

Voorafgaand aan het lidmaatschap kunnen aspirant-leden een repetitie bijwonen. Willen ze lid worden dan zal de dirigent een stemtest afnemen om te bepalen of de zangkwaliteiten voldoende zijn, en bij welke stemgroep de stem het beste past.  

Het bestuur bepaalt na een proefperiode van twee maanden, in samenspraak met de dirigent, of het aspirant-lid past bij wat het koor op dat moment nodig heeft.

Daarbij nemen we de volgende punten in onze overwegingen mee:

Is de kwaliteit van de stem voldoende om lid te worden? Is de balans tussen de verschillende stemgroepen gebaat bij deze aanmelding?      

Doet het lidmaatschap recht aan ons streven naar een goede leeftijdsmix?

Om de tijd tijdens de repetities optimaal te benutten, wordt ieder lid geacht thuis te oefenen. Onze muzikaal leider geeft ook regelmatig huiswerk op. Oefenen thuis gaat door middel van de tekst met partituur en een muziekfile, die je ontvangt zodra je officieel bij ons bent ingeschreven. Wij zijn lid van ons koor vooral voor het plezier, maar er wordt ook wel degelijk iets van je verwacht.

  

Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per maand gedurende het gehele jaar. Wij zingen ook in de zomer gewoon door.

Er wordt éénmalig inschrijfgeld gevraagd van € 20,00. Deze bedragen worden d.m.v. een door jou afgegeven machtiging automatisch afgeschreven.

bottom of page